Łowisko Gołuń

Regulamin łowiska spiningowego Expert-Karp Gołuń !!!

Łowisko sportowe „złów i wypuść!”


Przyjazd na łowisko jest możliwy tylko po wcześniejszej rezerwacji. Telefon 503 066 667

 1. Wędkowanie na łowisku dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i opłaceniu zezwolenia na wędkowanie i połów ryb. Znajomość oraz akceptacje regulaminu każdy wędkujący poświadcza własnoręcznie złożonym podpisem na zezwoleniu wydanym przez właścicieli łowiska.

 2. Łowisko czynne będzie od dnia 1 maja do 31 grudnia br.

 3. Zezwolenia będzie można nabyć bezpośrednio na łowisku, które będzie dostępne dla wędkarzy od czwartku do niedzieli.

 4. Koszt licencji:
  -Czwartek -/8.00-18.00/, koszt zezwolenia 40zł, osoba towarzysząca 10zł. ,
  -Piątek -/8.00-18.00/, koszt zezwolenia 40zł. osoba towarzysząca 10zł.,
  -Sobota -/8.00-18.00/, koszt zezwolenia 50zł, osoba towarzysząca 10zł.,
  -Niedziela -/8.00-18.00/, koszt zezwolenia 50zł, osoba towarzysząca 10zł.,

 5. Przyjazd na łowisko nastąpić może tyko i wyłącznie po złożeniu wcześniejszej rezerwacji na wędkowanie, pod numerem telefonu 503066667 

 6. Celem zachowania bezpieczeństwa, ładu i porządku na łowisku, obiekt jest całodobowo monitorowany.

 7.  Właściciele łowiska nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku, a także zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

 8. Na łowisku zabrania się:

 • zaśmiecania terenu łowiska, linii brzegowej i zbiornika / śmieci obligatoryjnie należy zabrać z łowiska ze sobą/

 • wycinania - łamania drzew, roślin, krzewów, niszczenia mienia łowiska,

 • rozpalania ognisk,

 • kąpieli w łowisku,

 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC,

 • głośnego zachowywania się (spożywania alkoholu),

 • łowienia ze środków pływających,

 • łowienia na żywą lub martwą rybkę oraz używania przynęty sztucznej wraz z jakąkolwiek przynętą naturalną. Zabrania się nęcenia łowiska, stosowania dwóch lub więcej uzbrojonych przynęt,

 • używania osęki do podbierania ryb,

 • układania ryb bezpośrednio na trawie, piasku, ziemi lub innym podłożu.

 • przetrzymywania jakichkolwiek ryb w siatkach, workach itp.,,

 • wchodzenia na lód i wędkowania spod lodu,

 • wjeżdżania- stawiania na stanowisku i w jego obrębie samochodów i przyczep kempingowych,.

 • używania przynęt, stworzonych z materiałów ze skóry, pióra, sierści naturalnych i syntetycznych.

 • przebywania osób nieposiadających licencji na wędkowanie na terenie łowiska.

 • poruszania się pojazdami do czasu zakończenia wędkowania i wyjazdu z terenu łowiska. W nagłych przypadkach należy kontaktować się bezpośrednio z właścicielami łowiska.

 1. Wykupując licencję na wędkowanie wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie przez właścicieli łowiska lub straży łowiska kontroli środka transportu i rzeczy osobistych w momencie podejrzenia złamania regulaminu łowiska.

 2. Na kołowrotku jako linki głównej używać należy plecionki o minimalnej wytrzymałości 10kg., zakazuje się stosowania żyłek.

 3. Obowiązkowo należy posiadać i używać przyrządu do odhaczania ryb, (rozwierak i szczypce min. 20 cm) oraz podbieraka i preparatu dezynfekującego rany ryb po ukłuciach haczyka (płyn antyseptyczny). Złowione ryby należy delikatnie wypiąć w podbieraku w wodzie a następnie wpuścić do łowiska.

 4. Ze złowionymi rybami należy obchodzić się w sposób bardzo delikatny dbając o ich zdrowie i bezpieczeństwo, należy polewać je wodą. Nie wolno złowionych ryb kłaść bezpośrednio na trawie, piasku, ziemi, itp., Wyholowane ryby można zważyć i wykonać sesję zdjęciową, która jednak nie może trwać dłużej niż 5 minut. Podczas sesji zdjęciowej dużych okazów, należy trzymać je bezpiecznie w dłoniach nad wodą łowiska lub na macie, czy też kołysce karpiowej .

 5. Zezwolenie na wędkowanie należy posiadać przy sobie i okazywać je każdorazowo na polecenie osób kontrolujących oraz stosować się do ich poleceń. Zezwolenie ważne jest tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem na podstawie którego można stwierdzić tożsamość osoby.

 6. Prawo do kontroli posiadają strażnicy łowiska Expert – Karp, Policja, właściciele łowiska i osoby przez nich upoważnione.

 7. Każdy wędkarz przebywający na terenie łowiska zobowiązany jest do zachowywania się w sposób nie utrudniający wędkowania wędkarzom przebywającym na innych stanowiskach.

 8. Środki transportu należy pozostawić na wyznaczonym parkingu przed rozpoczęciem wędkowania.

 9. Wędkarze biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w związku z ewentualnymi zdarzeniami zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu, podczas pobytu na łowisku.

 10. Właściciele łowiska mają prawo w sytuacjach wyjątkowych bez wcześniejszego powiadomienia wędkarzy podjąć leczenie ryb poprzez zabieg podania leków do wody jak również zamknąć akwen na czas zawodów wędkarskich, zarybiania, ewentualnego leczenia ryb lub z innych powodów, za zamknięcie łowiska nie jest zwracana żadna rekompensata.

 11. Osoby nieletnie mogą wędkować i przebywać na łowisku tylko pod opieką osoby dorosłej.

 12. Do korzystania z łowiska nie jest potrzebna karta wędkarska PZW.

 13. Osoby, które wykupią licencję na wędkowanie mogą robić zdjęcia połowionym rybom, jednocześnie godzą się z faktem udostępnienia tych zdjęć w pierwszej kolejności właścicielom łowiska, jeszcze przed publicznym ich okazaniem.

 14. Podczas wędkowania można używać wszelkiego rodzaju woblerów, błystek obrotowych, ripperów, twisterów, cykad i dewonów. Przynęty mogą być uzbrojone jednym lub dwoma haczykami z jednym, dwoma lub trzema grotami z mikro zadziorami. Dozwolone są przynęty wykonane z gumy, plastyku, metalu, drewna i ich kombinacji. Zestaw musi posiadać przypon stalowy o długości min. 30 cm i wytrzymałości min. 10 kg.

 15. Złamanie powyższych zasad oraz zachowanie się niezgodne z regulaminem spowoduje natychmiastowe usunięcie takiej osoby z łowiska, unieważnienie licencji bez zwrotu kosztów zezwolenia, a także odmówienie sprzedaży licencji w przyszłości. Wszelkie przypadki kłusownictwa, kradzieży - stanowią czyny niezgodne z prawem i będą zgłaszane na Policję lub do Prokuratury celem przeprowadzenia stosownego postępowania karnego.

OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ ZABIERANIA Z ŁOWISKA
JAKICHKOLWIEK GATUNKÓW RYB.
WSZYSTKIE WYHOLOWANE RYBY PO WYPIĘCIU Z
POWROTEM WRACAJĄ DO ŁOWISKA.

Galeria zdjęć


Mapa dojazdu

Polecane serwisy

 • portalek
 • karp max
 • karpmania
 • rybomania
 • rybomania

Kontakt z nami

MarekKrawczyk

tel. 503066667
email: krawczyk.marek@poczta.fm

PrzemysławHedrych

tel. 603053643
email: przemek.hedrych@onet.eu